نسخه دیجیتالی آخر هفته نمونه کارها را از اینجا بارگیری کنید اقتصادنشانگر اعتماد به نفس جدید مصرف کننده ، رفتاری که جریان در سال 2021 دنبال خواهد کرد ، برنامه های اجرا شده توسط دولت برای رفع شکاف جنسیتی و ایجاد اشتغال در زنان ، پروژه مسکن VIS که کشاورزی شهری و زمان کاری. بانک هایی که با محدودیت های جدید روبرو هستند از جمله عناوین این شماره است.

مطالب را از اینجا بارگیری کنید

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *