Grupo Energía de Bogotá علاقه خود را در ارائه پیشنهاد برای ISA کلمبیا تأیید می کند. | اقتصادگروه انرژی بوگوتا علاقه و تمایل خود را برای ارائه پیشنهاد برای به دست آوردن سهام Interconectado Eléctrica SA (ISA) ، که در حال حاضر متعلق به کشور است و معادل 51.4٪ سهام مانده است ، تأیید کرد.

(Ecopetrol پیشنهادی برای ISA ارائه می دهد).

تأیید هدف شما این اتفاق ساعاتی پیش از آن رخ داد که Ecopetrol نیز اعلام کرد پیشنهادی را برای ISA ، یکی از مهمترین جواهرات کشور در زمینه انرژی ارائه داده است.

این پیشنهاد منوط به روشهای مربوط به شرکتها و مجوزها در صورت تصمیم کشور برای از بین بردن آنها است.

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *